بایگانی‌های حقوق تجارت داخلی و بین المللی - صفحه ۳ از ۳ - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

 اسناد حمل (بارنامه) الکترونیکی: از قانون نمونه تجارت الکترونیکی تا قواعد رتردام ۲۰۰۸

سخن از اسناد الکترونیکی بیش از اینکه یک بحث ماهوی باشد یک بحث شکلی است؛‌ لکن همین بحث شکلی مباحث خاص خود را دارد که گاهی به دلیل ماهیت فنی آن پیچیده می شود. در متن قوانین داخلی و خارجی و اسناد بین المللی هم بر بعد شکلی از اسناد الکترونیکی تمرکز شده است. نتیجه کلی این است که اصول و قواعد حقوقی ماهوی هر سند مانند اسناد گمرکی، بیمه نامه و بارنامه به همان نحو بر قالب الکترونیکی آنها نیز حاکم خواهد بود؛ و الکترونیکی بودن این اسناد موجب تغییر در قواعد ماهوی نمی شود. این نکته در قانون نمونه تجارت الکترونیکی به خوبی منعکس شده است….

 • تاریخ انتشار: 12 شهریور 1396
 • تعداد بازدید: 3137
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران در آیینه اسناد و قوانین

امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه گذاری نکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جذب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق درآن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. این رقابت در میان کشورهای در حال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریعتر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است و در نتیجه درپی جذب انواع سرمایه ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیایی جنوب شرقی موسوم به ببرهای آسیا…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 2798
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

گره باز نشده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/6/17 به سه ویژگی نکته مهم شرکت ملی نفت ایران اشاره شده است: 1. به موجب قانون مورخ 9 اردی بهشت 1330 تشکیل شده است؛ 2. شرکت سهامی است؛ و 3. کلیه سهام متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است. متن ماده 1 که به دو ویژگی اول اشاره کرده است، چنین است: «شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت (1330) تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده‌ می‌شود، شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 2567
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

واکاوی مفهوم شغل: موضوع ماده ۱ قانون تجارت

«شغل» واژه ای است که همگان با آن آشنا هستند اما وقتی پای تفسیر قانون به میان می آید تعیین اینکه شغل یک شخص چیست دشوار است، و نیز تعیین اینکه واقعا چه کاری شغل است محل تامل است. بهانه این نوشته ماده ۱ قانون تجارت ایران است که برای شناسایی تاجر از غیرتاجر مقرر می کند: تاجری کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. اما در متن قانون هیچ تعریفی از اینکه شغل چیست بیان نشده است. ابهامات مختلفی در این میان مطرح است: آیا گدایی شغل است؟ آیا کولبری شغل است؟ آیا رهبری جامعه شغل است؟ آیا دانشجو بودن شغل است؟ آیا…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 10767
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

شرکت های چند ملیتی (Multinational Corporations/ Enterprises) به چه مفهوم است؟

در خصوص تعریف شرکت های چند ملیتی اتفاق نظر وجود ندارد. حتی در خصوص اصطلاح لاتین مبین این شرکت ها نیز اتفاق نظر وجود ندارد. از عبارات مختلفی مانند Multinational Enterprises وMultinational Corporations وTransnational Companies/Enterprises نام می برند که رایج ترین آن Multinational Enterprises  یا به اختصار MNEاست. از اصطلاح شرکت چند ملیتی بر می آید که چنین شرکتی توسط اشخاصی با ملیت های مختلف تشکیل و اداره می شود. و این برداشت از اصطلاح «چند ملیتی» منطقی است. چون یک شرکت که نمی تواند دارای چند ملیت یا تابعیت باشد؛ هر شرکتی ملیت یا تابعیت کشوری را دارد که در آنجا ثبت شده است. پس چند ملیتی نامیدن در صورت معنی دارد که تشکیل…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 4592
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

تفاوت interest arbitration با grievance arbitration در چیست؟

هر دو اصطلاح در حل اختلافات مربوط به مسائل کاری استفاده می شود، مثل توافق بین اتحادیه کارگران با تجار: اصطلاح grievance arbitration را rights arbitartion هم می گویند که به معنی مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرا و اعمال یک توافق جمعی در طی مدت زمان آن توافق است. در حقیقت این نوع داوری همان داوری معمول است که طرفین توافق می کنند اختلافات ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع می دهند، منتها این اصطلاح در فضای کاری استفاده می شود مثل اختلاف بین کارگران و واحد صنعتی که در آن کار می کنند. طرفین زمانی به این نوع داوری تن…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 2547
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته