وب سایت شخصی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh

زبان انگلیسی بهجت – درس 26

زمان حال کامل ساده یا ماضی نقلی – بخش  ۲    ((present perfect) have/has + past participle موارد دیگری از کاربرد زمان حال کامل ساده به این شرح است: ۱. برای بیان اینکه یک عملی برای چندین بار تا حال اتفاق افتاده است: I have written six letters since lunchtime. ۲. برای بیان اینکه وضعیت فعلی چه مدت طول کشیده است: I have studied hard for years. I have never liked you. We have always lived here. ۳. نکته: اگر عملی تمام شده است از زمان حال کامل استفاده نمی شود چون زمان حال کامل به حال اشاره دارد نه به گذشته تمام شده: I saw Lucy yesterday….

 • تاریخ انتشار: 2 خرداد 1396
 • تعداد بازدید: 16
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

بازمهندسی قواعد تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی: رویکرد کاربردی

چکیده با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چه اینکه فضای مجازی به عنوان دنیایی بی مرز و ماهیت ابری که فاقد مرکزیت است، از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته شده سنتی با چالش و ابهام روبرو می کند. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. این مقاله در صدد است ضمن بررسی قواعد فعلی تعیین صلاحیت…

 • تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 34
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

این را من نمی گویم … ما هیچ! ما نگاه.

همه می نالند؛ تقریبا نمی توان استثنایی یافت. همه خاموشند؛ تقریبا نمی توان روشنی دید. و چرا چنین شد و شدیم؟ مگر ما همان هایی نبودیم که مدعی واقعی مردان خدا بودن و ناممکن ها را ممکن کردن بودیم و فریاد های «یالیتنا کنا معک» سر می دادیم؟؟؟ و چرا اینک چنین شده ایم؟ ما امروز با هزاران مشکل چنگ در چنگیم. ما شرمنده ایم از خود، از جامعه، از خدا،‌ از همه و همه. ✍🏻 این را من نمی گویم، دست های سرمازده آن پیر مرد کارگری می گوید که سر میدان از اول صبح ساعت ها می ایستد تا شاید کسی او را به اجیری گیرد…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 15
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

فکر می کنید چقدر زمان خالص در یک زندگی ۷۰ ساله داریم؟ فوق العاده کم!

فکر می کنید چقدر زمان خالص در یک زندگی ۷۰ ساله داریم؟ فوق العاده کم، فقط ۱۰ درصد عمر، برابر با ۵/۵ سال!!! حتما به فکر خواهید رفت و حتما افسوس خواهید خورد… توصیه می شود بخوانید و مجددا ساعت زندگی را تنظیم کنید… دکتر حبیب زادهتا حال محاسبه کرده اید چقدر زمان خالص در عمرتان دارید؟ برای شما حساب کرده ایم: در یک محاسبه بسیار ساده، اگر بنا باشد هر انسانی متوسط ۷۰ سال عمر کند (که ظاهرا در زمان ما این اندازه عمر، حداکثر مقدار است)، و روزانه: ۷ ساعت آن را استراحت کند، ۶ ساعت شب و ۱ ساعت روز، یعنی کمی کمتر از یک…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 0
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

کدام طرفیم؟ نگاهی به ویژگی ها و ثمرات زندگی مبارزه ای…

دکتر حبیب زاده از ابتدای خلقت یک مبارزه تعریف شده وجود داشته که تا حال و در آینده نیز ادامه دارد و آن مبارزه دو جبهه حق و باطل است. شاید کمتر کسی را یافت که با این نگاه سیر روزگار کند. هیچ کس نمی تواند بگوید من به این مبارزه اعتقادی ندارم. اگر دقیق در خود دقیق شود خواهد دید که بخشی از یکی از این دو جبهه را خود وی تشکیل می دهد. می توانیم در خودمان چند دقیقه تامل کنیم تا ببینیم کدام طرفیم؟ انسان یا سرباز جبهه حق است یا سرباز جبهه باطل. حد وسطی در کار نیست. اساسا انسان خنثی اعتقاد و خنثی…

 • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 19
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته