وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh - حقوق: گزیده خوانی، نقادانه خوانی، اندیشه بیشتر وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

واقعیت مجازی (Virtual Reality) و واقعیت افزوده (Augmented Reality) در آیینه حقوق فناوری

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh   جهان پیرامون ما یک جهان واقعی است که از ویژگی های بصری سه بعدی (طول و عرض و ارتفاع) بهره می برد. اما در عالم هنر، آنچه نقاشان به طور سنتی رسم می کنند یک اثر دو بعدی (طول و عرض) است و حس و جلوه ای از واقعیت ندارد، مگر به یمن هنر ویژه نقاش. در حالی که امروز، نقاشان حرفه ای از خطای دید انسان استفاده کرده و نقاشی های «شبه سه بعدی» با استفاده از ابزارهای دیجیتالی ایجاد می کنند…

 • تاریخ انتشار: 11 فروردین 1399
 • تعداد بازدید: 25
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

سواد دیجیتال، سواد فناورانه، سواد اطلاعاتی، سواد رسانه ای و شکاف دیجیتالی

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh سواد در لغت معانی مختلفی دارد مانند بانگ، آواز، سیاهی شهر از دور آمده است. به شهرهای بزرگ، سواد اعظم می گفتند چرا که مردم شهر که دور هم جمع می شدند از دور یک سیاهی بزرگی را تشکیل می دادند. شهر نیز از دور به مانند سیاهی بزرگ دیده می شد. از همین معنای کنایه ای سیاهی سواد، نوشته ها به جوهر سیاه روی کاغذ درج می شد و سواد نامیده می شد. هرکسی که می توانست این نوشته ها را بخواند، باسواد…

 • تاریخ انتشار: 7 فروردین 1399
 • تعداد بازدید: 39
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

نوروز: قرار و مدار اجتماعی ایرانی فاقد ضمانت اجرا؛ نفس نوروز مورد تایید اسلام نیست.

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh  نوروز قبل از اسلام در ایران مرسوم بوده است. لذا نگاه اسلام نمی تواند به این موضوع تاسیسی باشد. اما آیا اسلام نوروز را امضا کرده است؟ در بهترین حالت، بررسی یک سری از روایاتی که در استناد به آنها نگاه مثبت به کلیت نوروز دیده می شود، این را می رساند که اسلام نفس نوروز را تایید نکرده است بلکه افعالی که ایرانیان در نوروز انجام می دهند مانند صله رحم و هدیه دادن و رفع کدورت ها و ایجاد صلح و دوستی،…

 • تاریخ انتشار: 4 فروردین 1399
 • تعداد بازدید: 43
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

امتیاز بخشی به اسناد تجاری با ویران کردن بنیان های حقوق

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام  و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh اهالی حقوق تجارت مستحضرند که بابی به نام ویژگی های اسناد تجاری مطرح است و در راس آنها از اصل/ویژگی/وصف تجریدی بودن اسناد تجاری سخن گفته می شود که زائيده ملاحظات عملی تجارت و در صدر آنها ایجاد امنیت و سرعت در پرداخت های تجاری است. مستند قانونی صریح در حقوق ایران قابل رصد نیست و عمدتا دکترین ها و رویه قضایی توسعه دهنده این بحث اند. لکن امروزه اسناد تجاری به ویژه سفته و چک، در حوزه غیرتجاری به شدت مرسوم است و…

 • تاریخ انتشار: 27 اسفند 1398
 • تعداد بازدید: 80
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

حقوق و حسن نیت (Bona fides یا good faith): مفهومی بسیط و دامنه دار

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام  و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh حسن نیت آنچنان با عالم حقوق درآمیخته است که هیچ تردیدی در تاثیر آن بر رفتارهای حقوقی نیست. مبنای آن، همانند صداقت و راستی ارزش های اخلاقی و فطری است و نظر به تاکید فراوان بر رعایت حسن نیت در روابط حقوقی، می توان به مخالفان تاثیر اخلاق بر حقوق، با تکیه بر این عنصر پاسخ داد. در هر حال، تعریف قانونی از حسن نیت ارائه نشده است و دکترین ها با تعابیر مختلف بدان توجه کرده اند. به نظر نگارنده، یک تعریف قابل…

 • تاریخ انتشار: 23 اسفند 1398
 • تعداد بازدید: 63
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته

قانون اساسی ایران: بازتاب تئوری ولایت نسبی فقیه نه مطلق؛ ولایت مطلقه فقیه، مانع از دیکتاتوری است.

دکتر طاهر حبیب زاده دکتری حقوق فناوری اطلاعات انگلستان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) آی. دی. تلگرام و بله و ایتا و اینستاگرام: @drtaherhabibzadeh قانون اساسی ایران محور حکومت در ایران را «ولایت مطلقه فقیه» می داند. در خصوص دایره این ولایت، به اجم‍ال، همه اختیارات معصوم منهای امور تکوینی در ید اختیار اوست؛ البته شرایط خاص خود را دارد. نگارنده، نه به این جهت که در قانون اساسی بیان شده بلکه بر حسب نظر شخصی خود به ولایت مطلقه فقیه در اداره جامعه اسلامی اعتقاد دارد؛ حتی اگر در قانون اساسی ذکر نمی شد. اما آنچه از نظر قانونی و عملی ملاحظه می…

 • تاریخ انتشار: 18 اسفند 1398
 • تعداد بازدید: 114
 • بدون دیدگاه
 • ادامه نوشته