با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

انجام مصاحبه و گفتگو

مصاحبه و گفتگو در زمینه های حقوقی و آموزشی پیرو درخواست متقاضیان است.

برای این منظور لازم است فایل درخواست مصاحبه یا گفتگو (دریافت فایل از اینجا) پر شود و از طریق این صفحه (اینجا) ارسال گردد تا بررسی و اظهار نظر شود.

 • درخواست کنندگان: انجام مصاحبه معمولا به دعوت یکی از موارد زیر صورت می گیرد:
  1. دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی
  2. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
  3. انجمن ها و موسسات و کانون های علمی
  4. پارک های علم و فناوری
  5. دفاتر تجاری سازی
  6. مرکز رشد
  7. نهادها و سازمان ها و وزارت خانه ها
  8. شرکت های خصوصی یا دولتی