با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

دنیا هر روز پیچیده تر می شود. بخش عظیمی از این پیچیدگی ها مدیون تحول شگفت در عرصه ارتباطات است که در ابعاد مختلف زندگی تاثیر گذارده است. از آن میان می توان به جامعه تجاری ملی و بین المللی اشاره کرد که تحت تاثیر ارتباطات نوین که نمونه بارز آن اینترنت است و از دهه 1990 وارد فضای تجاری مدرن شده است، قرار گرفته است. در میزان این تاثیر سخن ها رانده شده و دامنه آن از ابعاد مختلف مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این ابعاد مسائل حقوقی مستحدث است که خود در حوزه های مختلف حقوقی قابل طرح و بررسی است. طرح مسائل مختلف مربوط به حقوق قراردادها، نحوه تحلیل برخی از جرایم در فضای مجازی و نحوه حمایت از ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری و معنوی در فضای سایبر از جمله مهمترین این مباحث است. شکی نیست که در هر یک از این حوزه ها نیز سوالات حقوقی مختلفی قابل طرح است که پاسخگویی به آنها از اهم ضروریات است تا حقوق کاربران فضای مجازی به نحو منطقی در بستر متون حقوقی حفظ گردد. آنچه در این میان سوال محوری محسوب می شود این است که آیا اساسا برای تحلیل حقوقی مسائل مستحدث در فضای مجازی راه کار خاصی وجود دارد و باید در ذهن حقوقدان سنتی نقشه راهنمایی باشد تا با آن مسیر صحیح حقوقی را بیاید؟ یا نه، فضای مجازی فضای نامحدود است و نمی توان در آن طرحی انداخت مخصوصا اینکه هر روز نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می شود؛ و لذا تنها باید هر موضوع را در بستر خود و نحوه تعامل آن با فضای سایبر دید و پاسخ مناسب را ارائه نمود؟

دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 2542
  • بدون دیدگاه