با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

مسابقه مشک حقوق

 

توضیحات کلی سری مسابقات مشک حقوق و هدف آن

بالا بودن قدرت تحلیل و نیز تقویت روحیه انتقادی در چهارچوب های علم
ی یکی از مهارت هایی است که هر کسی در هر حوزه از علم که فعالیت می
کند بایست بدان آراسته باشد.

  • این ضرورت در رشته حقوق به شدت به چشم می خورد.
  • لکن  در دانشکده های حقوق به هر دلیلی مانند ضیق وقت یا نبود ساختار مناسب، پرداختن به این مقوله در حد مطلوب انجام نمی گیرد. به عنوان معلم دانشگاه، بر آن شدیم تا در این راستا گامی کوچک برداریم و سری مسابقاتی را طراحی و اجرا کنیم.
  • این سری مسابقات با طراحی و اجرا و داوری دکتر طاهر حبیب زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تحت نام انحصاری  «مشک حقوق»  برگزار می شود.
  • در هر شماره از مسابقه، یک موضوع طرح می شود و بسته به سطح موضوع جوایز متناسب درنظر گرفته می شود.

موضوعات مسابقات مختلف است از جمله و نه محدود به:
 

  • داوری مقاله
  • نقد یک رای
  • فهم از متون تخصصی به زبان انگلیسی
  • فهم از یک ماده قانونی
  • پاسخ به یک سناریوی حقوقی 

مم

هدف این مسابقات افزایش قدرت تحلیل و نقادانه گری شماست.

اا

  • شعار ما: گزیده خوانی، نقادانه خوانی،‌ اندیشه بیشتر.