با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

زبان انگلیسی بهجت – درس 24

زمان حال ساده استمراری – 2

در درس قبلی ساختار و کاربردهای شایع زمان حال استمراری بیان شد. ادامه مطالب را پی می گیریم.
یرخی از افعال در برخی از معانی خود به حالت استمراری به کار نمی روند. مثال:
I am seeing the doctor at ten o’clock.
در اینجا see در معنی اصلی خود یعنی دیدن با چشم آمده است که در فرم ing آمده است و صحیح است.
I see what you mean. (I am seeing what you mean.)
در اینجا see به معنی فهمیدن و درک کردن و متوجه شدن است، یعنی در معنی مجازی به کار رفته است و لذا فرم ing آن صحیح
نیست.
برخی از این افعال مربوط به نظر و دیدگاه فرد است نه اعمال او، مانند know, think, believe . برخی نیز مربوط به احساس فرد
است، مانند smell, tast

متن کامل درس 24 در فایل پیوست قابل دسترسی است.

دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 2576
  • بدون دیدگاه