با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

زبان انگلیسی بهجت – درس 23

موارد کاربرد زمان حال ساده به شرح زیر است:

1) قاعده کلی: برای بیان اعمالی که موقتا، در حال حاضر (now)  یا در همین حوالی   انجام می گیرند حالساده استمراری استفاده می شود. به عبارت دیگر، افعالی که قبل، در حین و بعد از لحظه صحبت انجام می شوند. مثال:

Hurry up! We are all waiting for you! (We all wait…)

What are you doing? ~ I am writing a letter. (I write a letter.)

Why are you crying? Is something wrong? (Why do you cry?…)

He is working in Turkey at the moment. (He works…)

2) برای بیان اعمال تکراری  که در حال حاضر یا در حوالی صحبت انجام می شوند، از حال ساده استمراری استفاده می شود نه حال ساده. مثال:

Why is he hitting the dog?

(زدن سگ عملی است که در حال حاضر تکرار می شود و پایان می یابد).

I am travelling a lot these days.

مسافرت زیاد عملی است که موقتا در این روزها انجام می شود. یعنی یک عادت همیشگی نیست، که اگر چنین بود باید از حال ساده استفاده می شد. مانند: I travel a lot. که این نشان از عادت همیشگی است.

2) برای بیان تغییرات (changes) و توسعه (development) از زمان حال ساده استمراری استفاده می شود،حتی اگر طول مدت لازم برای ایجاد تغییرات و توسعه زیاد باشد (long-lasting changes). مثال:

The climate is getting warmer. (The climate gets warmer.)

The universe is expanding, and has been since its beginning.

دریافت فایل‌های پیوست شده

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

برچسب‌ها:
  • تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1396
  • تعداد بازدید: 2556
  • بدون دیدگاه