با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی – جلد اول

 • برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی 1391
 •  برگزیده کتاب سال دانشجویی – 1391

در جلد يكم از اين مجموعه كليات حقوق فناوري اطلاعات با تكيه بر حقوق تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار گرفته و زمينه هاي مختلف حقوقي در حوزه حقوق فناوري اطلاعات از جمله جرايم رايانه اي، حقوق مالكيت فكري و معنوي، معاملات تكنولوژي كامپيوتري، حفاظت از اطلاعات شخصي، تجارت الكترونيك و اهداف كلي آنها و نيز تجارت الكترونيك به عنوان يكي از زمينه هاي پيشرو در گستره فناوري اطلاعات كه هم از بعد تئوري و هم از بعد كاربردي از اهميت ويژه اي در جامعه تجاري ملي و بين المللي برخوردار است مورد بررسي تفصيلي قرار داده شده است.

اهميت تجارت الكترونيك، موانع فني و حقوقي در راستاي توسعه آن و نيز تلاش هاي جمهوري اسلامي ايران در آيينه تصميمات دولتي بررسي و موانع و راهكارهاي فني و حقوقي براي توسعه آن مورد تحليل قرار گرفته است. همچنين به سابقه قانونگذاري در سطح ملي و بين المللي با ارجاع به مقررات منطقه اي و اهم سازمان هاي بين المللي و نيز قوانين سيستم هاي مختلف حقوقي توجه شده و قوانين مصوب كميسيون تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)، آمريكا، انگلستان و ايران مورد بررسي واقع شده و مباني تشكيل دهنده اين قوانين كه عمدتا بر اصولي چون بي طرفي رسانه اي، بي طرفي فني و تكنولوژي، اصل هم ارزي عملكردي استوار است مورد تحليل قرار گرفته است.

اهم اصطلاحات حوزه تجارت الكترونيكي نيز با ارجاع به قوانين مصوب در اين حوزه با نگاهي تطبيقي از جمله ديگر مباحث اين مجلد است و در پايان مروري بر روش مطالعات تطبيقي صورت گرفته و براي رفع موانع حقوقي در فضاي مجازي نقشه راهي ترسيم شده است.

جلد دوم با رويكرد تطبيقي به بررسي ابعاد حقوقي قراردادهاي الكترونيكي پرداخته است وعناصر اساسي تشكيل قرارداد (اهليت، مشروعيت و…)، ايجاب و قبول، شروط قرارداد، زمان و مكان تشكيل قرارداد، و جايگاه حقوقي نمايندگان الكترونيكي و ديگر مباحث مرتبط با قراردادها عمده مباحث جلد دوم را تشكيل مي دهد.
مسائل حقوق بين الملل خصوصي يا تعارض قوانين در تعهدات ناشي از قراردادهاي الكترونيكي نيز موضوع جلد سوم اين مجموعه است كه به دليل درگير كردن دو يا چند سيستم حقوقي در حل مسئله حقوقي در فضاي مجازي از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است كه نگارنده تلاش كرده در اين زمينه راه حل هاي مناسبي ارائه كند كه در نهايت پيش نويس دادگاه صالح و قانون حاكم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي الكترونيكي را به قانونگذار ايران معرفي كرده است.
اين مجلدات به ديباچه پرفسور حسين مير محمد صادقي استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نيز پرفسور گرنت هاولز رئيس دانشكده حقوق دانشگاه منچستر انگلستان رسيده است.

 • حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی –   جلد اول –   329 صفحه
 • حقوق فناوری اطلاعات: حقوق قراردادها در بستر قراردادهای الکترونیکی –  جلد دوم  –  420 صفحه
 • حفوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی –  جلد سوم –  538  صفحه

انتشارات: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

با مقدمه اساتید:

 • استاد آقای پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • پرفسور گرنت هاولز رییسدانشکده حقوق دانشگاه منجستر انگلستان

 

مقدمه پرفسور حسین میر محمد صادقی

به نام خداوند جان و خرد

در حوزه ی اقتصاد و تجارت و بازار کسب و کار، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدید، که از جمله در پرتو پیشرفتهای فنی و فناوریهای نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد، و گرنه بسنده کردن به شیوه های سنتی نمی تواند نیازهای امروز بازرگانان را برآورده سازد. در کنار آشنایی با فناوریهای جدید و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک در فضای مجازی و الکترونیک، توجه به قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و چگونگی اعمال مباحث سنتی حقوق قراردادها، از جمله در زمینه هایی مثل شرایط صحت معاملات، چگونگی ایجاب و قبول، زمان و مکان تشکیل قرارداد، اشتباه، تدلیس، خیارات و نظایر آنها در فضاهای جدید، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به علاوه، در این عصر جهانی شدن و گسترش مبادلات بین المللی نمی توان نسبت به مقررات بین المللی، که از جمله در کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی منعکس شده است، و نیز محتوای قوانین کشورهای دیگر جهان، به ویژه در اروپا و امریکا، در این حوزه ی مهم بی توجه بود.

اینک خوشوقتم که جناب آقای طاهر حبیب زاده، دانشجوی دوره ی دکتری دانشکده ی حقوق دانشگاه منچستر و دانشجوی سابق دانشگاه علوم قضایی (که مدیریت آن به مدت دوازده سال بر عهده ی این حقیر قرار داشت) به این موضوع بسیار مهم پرداخته و سعی کرده اند که زوایای مختلف این قلمرو ی ناشناخته را برای خوانندگان فارسی زبان روشن سازند. یک نکته ی مثبت اثر ایشان، علاوه بر روانی متن و اعمال دقت در طرح مسایل و مباحث گوناگون، اکتفا نکردن به آنچه که در سایر نظامهای حقوقی و سایر کشورها مطرح شده است و تسری دادن مطالعاتشان به حقوق ایران می باشد.
همین مطالعه ی تطبیقی، نشانگر خلق و خو و روحیه ی پژوهشگر محترم می باشد. او نه از جمله ی کسانی است که با طرد و رد هر آنچه که دیگران به آن رسیده اند به وادی بی انصافی و محروم کردن خود از دستاوردهای علمی دیگران، فقط به این گناه که خودی نیستند، می غلطند، و نه از جمله ی آنان که به خود باختگی در مقابل بیگانگان و بی توجهی به مظاهر حقوق خودی دچارند، بلکه بر گام گذاردن در طریق اعتدال در وادی اندیشه و تفکر اصرار دارد.
اینجانب تداوم توفیقات این دانشجوی قدیم خود را، که دیگر باید او را یکی از پژوهشگران فعال در حوزه ی حقوق تجارت الکترونیک و حقوق فناوری اطلاعات دانست، در امور تحقیقات و پژوهشی از درگاه ایزد منان مسألت دارد.

دکتر حسین میرمحمدصادقی
عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مقدمه پروفسور گرنت هاولز

در این عصر اهمیت حقوق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی برای دنیای تجاری جهانی غیر ممکن است به رسمیت شناخته نشود. قراردادها و در این گستره قراردادهای الکترونیکی جهت توسعه تجارت الکترونیکی مرکزی است و همچنان این ابزار نسبتا جدید درباره مسائل حقوقی مستحدثی که ایجاد کرده است بحث هایی به وجود آورده است. من می دانم که تا این تاریخ کتاب جامعی در این زمینه در ایران وجود ندارد و طاهر حبیب زاده با این سری از کتب در جستجوی پرکردن این خلا است. هر چند به خاطر محدودیت های زبانی خود از خواندن این مجلدات عاجزم، اما به واسطه کار وی درباره سیستم حقوقی ایران در این حوزه به عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه منچستر یاد می گیرم. اثر وی در جستجوی آن است که با مطالعه تطبیقی راه هایی برای پرکردن هر نوع خلا در حقوق ایران در این زمینه از حقوق تجارت الکترونیکی بیابد. این آثار مطالعه ای است که با مسائل حقوقی اساسی با رویکرد بسیار کاربردی درگیر می شود. من مطمئنم هر دو کار دکتری و این مجلدات وی برای افراد دانشگاهی، وکلا، جامعه تجاری و سیاست گذاران با ارزش خواهد بود.

پرفسور گرنت هاولز

رییس دانشکده حقوق، دانشگاه منچستر انگلستان

It is impossible not to recognize the importance of the law of information technology and electronic commerce in this era for  the global commercial world. Contracts and in this context electronic contracts are central to the development of e-commerce and yet this relatively new medium has generated discussion about the emerging legal issues it generates. I understand there is to-date no comprehensive book in Iran on this field and Taher Habibzadeh is seeking by this series of books to fill the gap. I am unable to read  these volumes due to my linguistic limitations, but am learning about the Iranian legal system in this area through his work as a PhD student at the University of Manchester. His work is seeking to find ways to fill any gaps in Iranian law in the area of electronic commerce law by a comparative study. This is a study which grapples with fundamental legal issues but in a very practical context. I am sure both his Phd and these volumes work will be of value to academics, lawyers, the business community and policy-makers.

Prof. Geraint Howells, The Head of School of Law, University of Manchester

با توفیق و عنایات الهی ادامه این مجلدات با بررسی تطبیقی دیگر مباحث حقوقی مرتبط با فضای مجازی در حال تحقیق است.

برای تهیه این مجلدات مراجعه فرمایید به: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی، نبش کوچه ملک کلامی پلاک 131 و یا با شماره تلفن 02183357000 قسمت توزیع تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها:
 • تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1396
 • تعداد بازدید: 4745
 • 1 دیدگاه
1 دیدگاه برای این نوشته فرستاده شده است.
 1. niayesh

  مهر 6ام, 1397 در 8:26 ب.ظ (#)

  سلام فایل این کتب را از کجا میشه تهیه کرد