مهارت ها - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

مهارت ها

مطالب مرتبط با فعالیت های مهارتی در  دو دسته قابل تقسیم است:

اول، آموزش زبان انگلیسی عمومی، و زبان تخصصی حقوقی؛ دوم، مهارت های نوشتن پایان نامه و مقاله و روش تحقیق.

برای هر مورد روی گزینه مورد نظر کلیک کنید: