یادگیری یک زبان خارجه - وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده - Official Website of Dr. Taher Habibzadeh وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده – Official Website of Dr. Taher Habibzadeh
با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

یادگیری یک زبان خارجه

پرسش و پاسخدسته بندی: مشاورهیادگیری یک زبان خارجه
Mino asked 8 ماه ago

سلام استاد شما کدوم آموزشگاه رابرای یادگیری زبان توصیه میکنید؟ من به دنبال گرفتن ایلس هستم
سپاسگزارم