با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

سلام و عرض ادب و احترام، در پرونده درخواست تایید فسخ مبایعنامه از طرف فروشنده از مراجع داوری (اجباری ) . داوری به خواسته بنده که درخواست تایید فسخ مبایعنامه بوده، داوری به خواسته بنده رسیدگی نکرده و هیچگونه نظری و رای صادر نکرده ، و فقط به خواسته طرف مقابل (خریدار) رسیدگی و اظهار نظر نموده اند…. آیا بنده درخواست ابطلال رای داوری را میتوان از دادگاه بخواهم و اینکه درخواست بنده از دادگاه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر ؟ سوال دوم: در رویه قضایی ادله اثبات اعلان فسخ به خریدار. ارسال اظهارنامه یا اعلان زبانی کدامیک برای قاضی قابل قبول است

پرسش و پاسخدسته بندی: مشاورهسلام و عرض ادب و احترام، در پرونده درخواست تایید فسخ مبایعنامه از طرف فروشنده از مراجع داوری (اجباری ) . داوری به خواسته بنده که درخواست تایید فسخ مبایعنامه بوده، داوری به خواسته بنده رسیدگی نکرده و هیچگونه نظری و رای صادر نکرده ، و فقط به خواسته طرف مقابل (خریدار) رسیدگی و اظهار نظر نموده اند…. آیا بنده درخواست ابطلال رای داوری را میتوان از دادگاه بخواهم و اینکه درخواست بنده از دادگاه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر ؟ سوال دوم: در رویه قضایی ادله اثبات اعلان فسخ به خریدار. ارسال اظهارنامه یا اعلان زبانی کدامیک برای قاضی قابل قبول است