با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

تحریم های ثانویه امریکا و تهدید امنیتی کشور

پرسش و پاسخدسته بندی: حقوق تجارت بین الملل: داوری تجارت بین المللیتحریم های ثانویه امریکا و تهدید امنیتی کشور
بابک متولی asked 2 سال ago

با سلام احتراما
میخواستم بپرسم که آیا تحریمهای امریکا علی الخصوص تحریمهای ثانویه که دخالت در تجارت ایران با کشور ثالث میکنند از لحاظ قوانین بین المللی میتواند تهدید مستقیم امنیت ملی ایران تلقی شده و ایران آنرا از لحاظ سیاسی و حقوقی اعلان جنگ علیه خود تلقی نماید و متقابلا پاسخ نظامی دهد علی الخصوص که امریکا صراحتا در موضع گیریهای رسمی صحبت از فلج شدن اقتصاد ایران میکند