با عضویت در خبرنامه مطالب را در ایمیل خود دنبال کنید

انجام مصاحبه و گفتگو

مصاحبه و گفتگو در زمینه های حقوقی و آموزشی پیرو درخواست متقاضیان است.

برای این منظور لازم است فایل درخواست مصاحبه یا گفتگو (دریافت فایل از اینجا) پر شود و از طریق این صفحه (اینجا) ارسال گردد تا بررسی و اظهار نظر شود.

  • درخواست کنندگان: انجام مصاحبه معمولا به دعوت یکی از موارد زیر صورت می گیرد:
    1. دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی
    2. دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
    3. انجمن ها و موسسات و کانون های علمی
    4. پارک های علم و فناوری
    5. دفاتر تجاری سازی
    6. مرکز رشد
    7. نهادها و سازمان ها و وزارت خانه ها
    8. شرکت های خصوصی یا دولتی